Iван Шамякін

Пытаннi

1. Узгадайце пяць асноўных фактаў біяграфіі І. Шамякіна. Якія з іх знайшлі ўвасабленне ў мастацкіх творах аўтара? 
2. Прачытайце дадатковы матэрыял пра пісьменніка і выканайце тэст.
Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\Sisadmin\Desktop\ПР.PNG 2-1. Якія жыццёвыя абставіны паўплывалі на перакананне пісьменніка: «Не верце, калі хто скажа, што хоць адна дарога ў жыцці лёгкая»? Абгрунтуйце сваё меркаванне і выкажыце адносіны да аўтарскай пазіцыі.
3. Ахарактарызуйце адзін з мастацкіх твораў І. Шамякіна, які вы раней чыталі. Вызначце яго асноўныя элементы (гл. Схему аналізу мастацкага твора на форзацы).
4. Стварыце прэзентацыю, прысвечаную жыццю і творчасці І. Шамякіна, або кластар «Тэматычная разнастайнасць творчасці І. Шамякіна».
5. Паразважайце над выказваннямі: «Іван Шамякін арганічна звязаны з жыццём народа, з яго інтарэсамі і запатрабаваннямі» (Міхась Лынькоў); «Кожны раман ці аповесць Івана Шамякіна — гэта новае, свежае слова аб нашай рэчаіснасці, аб нашых праблемах, аб нашых людзях, гэта раскрыццё маральных глыбінь чалавечых душ, гэта і яго споведзь аб сваіх ідэалах, сваіх надзеях, сваіх радасцях і сваіх болях» (Андрэй Макаёнак).
6. Паразважайце, чаму многія творы І. Шамякіна былі экранізаваны.