.

Ключ к тесту "Синтаксис и пунктуация"

1. 1, 4, 5.
2. 2, 3, 5.
3. 2, 3, 5.
4. 1, 3, 5.
5. А3Б1В1Г2Д3.
6. 2, 3.
7. А5Б1В4Г3.
8. 2, 4.
9. А4Б2В1Г4Д3.
10. 1, 2.
11. А4Б2В2Г3Д1.
12. 1, 2, 3, 4.
13. 2, 4.
14. 2, 3.
15. А2Б5В1Г4Д3.
16. 4, 5.
17. 2, 4, 5.
18. А4Б1В2Г3Д5.
19. 1, 4.
20. 4, 5

Last modified: Friday, 3 December 2021, 3:24 PM