«Гандлярка і паэт»

Пытаннi

1. Раскажыце пра гісторыю напісання аповесці «Гандлярка і паэт». Які рэальны факт быў пакладзены ў аснову твора?
2. Які матэрыял у аповесці выконвае ролю экспазіцыі?
3. Ахарактарызуйце побыт жыхароў Камароўкі. Выкажыце свае адносіны да іх маральных і духоўных прыярытэтаў.
4. Раскажыце пра сям’ю Ляновічаў. Як сямейная атмасфера паўплывала на выхаванне дзяцей? Якая мадэль сямейных узаемаадносін вас найбольш прываблівае і чаму?
5. Складзіце падрабязны план характарыстыкі Вольгі Ляновіч. Якія рысы ў яе характары пераважаюць?
6.  Якую ролю адыграў Алесь Шпак у духоўным узвышэнні гандляркі?
7. Паразважайце над праблемай маральнага выбару ў аповесці.
8. Як выявілася ў творы майстэрства псіхалагічнай абмалёўкі характараў?
9.  Звярніце ўвагу на кампазіцыю аповесці «Гандлярка і паэт», назавіце асноўныя сюжэтныя лініі ў творы.
10. Прыдумайце свой фінал аповесці «Гандлярка і паэт».
11. Параўнайце аповесць з яе экранізацыяй. Паразважайце, чаму сцэнарыст і рэжысёр змянілі фінал твора.