Іван Навуменка

Пытанні

1. Што і чаму паўплывала на фарміраванне светапогляду І. Навуменкі?
2. Вызначце жанрава-стылёвыя адметнасці яго ранніх твораў.
3. Назавіце аповесці, якія склалі тэтралогію І. Навуменкі. Паразважайце, што прымусіла сталага мастака слова звярнуцца да ўзнаўлення духоўнага свету сваіх аднагодкаў.
4. Прачытайце кнігу «Летуценнасць і вялікія здзяйсненні: успаміны пра Івана Якаўлевіча Навуменку». Што новага пра чалавека, пісьменніка і грамадскага дзеяча вы даведаліся з выказванняў І. Шамякіна, С. Лаўшука і Д. Бугаёва, змешчаных у кнізе?