§ 1–2. Паўстанне 1863–1864 гг.

Пытанні і заданні

1. Параўнайце паўстання 1830–1831 і 1863–1864 гг. па наступных параметрах: прычыны паўстання; галоўныя мэты паўстанцаў; сацыяльны склад; асноўныя вынікі. Абмяркуйце, ці можна лічыць іх двума этапамі барацьбы за адраджэнне Рэчы Паспалітай.

2. Ахарактарызуйце палітычныя плыні ў паўстанні 1863–1864 гг.

3. Усталюйце прычынна-­выніковыя сувязі паміж гістарычнымі з’явамі: падзелы Рэчы Паспалітай — ​паўстанні 1830–1831 і 1863–1864 гг — ​узмацненне кансерватызму ў палітыцы расійскага ўрада.

4. Растлумачце, чаму палітычны курс расійскага ўрада пасля падаўлення паўстанняў 1830–1831 і 1863–1864 гг. у беларускіх губернях вызначаецца як кансерватыўны.